Kvinnlighet. Social konstruktion eller biologiskt?Om du frågar en muslimsk kvinna vad som är kvinnligt så får du antagligen inte samma svar som om du frågar en japansk kvinna. Eller en svensk.  Eller.... ja, you get my point.

I Japan ses nacken som erotisk kroppsdel, i Iran är det håret och slöjan får symbolisera det kvinnligaste. I Mauretanien ska kvinnor gärna vara riktigt tjocka och ha hängbröst. I Burma förlänger man halsen. I Kina var det ultimata för inte alltförlänge sedan att ha små nätta fötter. (trippande anses kvinnligt) Pygméer i Kongo slipar tänderna och på vissa ställen i världen är bröst inget annat än matbehållare.

Kvinnligt och manligt varierar inte bara beroende på tid, utan även beroende på kultur, etnicitet och ja t.o.m klass. Om det fanns en biologisk kvinnlighet (eller manlighet) så skulle denna vara konstant och oföränderlig oavsett när och var man befinner sig.