Som jag sa; genus handlar ju inte om att byta på rollerna

"Du klär din dotter som en pojke och din son som en flicka! Låt pojkar få vara pojkar och flickor vara flickor!"
Jag vet att när nån säger precis så, speciellt det där sista om att låta ungarna få vara pojkar och flickor, så vet jag att jag talar med en lågintelligent person som antagligen aldrig öppnat en bok. Nej, nu var jag fördomsfull men jag är ganska säker på att individen har en del att lära när det kommer till genus.

Låt barn få vara barn säger jag istället!